Strona WWW

Aktualności

Nowy program, nowe działania

2016.03.01
Informujemy, że Lokalny Program Pomocy Społecznej "Wychowawca Podwórkowy" w 2015 roku zakończył swoją działalność w dotychczasowej formule. Jako Lokalny Program prowadziliśmy działalność od 2007 roku. Jednak przyszedł czas na kolejną ewaluację działań i od stycznia 2016 roku jesteśmy już Miejskim Programem "Wychowawca Podwórkowy".
     Nasze działania w dalszym ciągu koncentrować się będą głównie na proponowaniu dzieciom i  młodzieży różnych form spędzania czasu wolnego.
     Jednak oprócz naszej stałej oferty zajęć, poszerzamy naszą działalność o działania profilaktyczne i naprawcze, poradnictwo pedagogiczne oraz o współpracę z psychologami.