Strona WWW

Aktualności

Wyjazd profilaktyczny do Trześcianki

2019.04.17

W dniach 12-14.05.2019 roku młodzież z osiedla Starosielce uczestniczyła w weekendowym wyjeździe
profilaktycznym do Trześcianki w ramach programowej Akcji "Wychowanie przez aktywne działanie"
oraz Podwórka Profilaktyki. Wyjazd miał na celu integrację młodzieży, poznanie siebie w relacjach z
innymi, kształtowanie umiejętności komunikacji i udzielania informacji zwrotnej. Wychowankowie mieli
możliwość rozwijania koordynacji ruchowej w porannej gimnastyce, oraz poznawania siebie i innych
uczestników poprzez proponowane zadania. Młodzież brała udział w ćwiczeniach wspomagających
podnoszenie poczucia własnej wartości. Jednak największą popularnością cieszyły się tańce animacyjne
prowadzone na zmianę przez wychowawców i uczestników.