Strona WWW

Osiedle Bagnówka - rejon Szkoły Podstawowej nr 51

wychowawca: Wioletta Pojawa:

11.06 14.00-17.00 Zajęcia artystyczne

18.06 14.00-17.00 Zajęcia artystyczne