Strona WWW

Osiedle Centrum

Wychowawcy:

Lokal Programowy- Podwórkowa Pracownia Kreatywności ul. Grochowa 4/1 

Wioletta Pojawa, Kinga Karolina Jurczewska, Wolontariusz : Joanna Sałaban

 

AKCJA LATO:

10-14.08.2020

10.08. 09.00-14.00 
11.08. 09.00-14.00 
12.08. 09.00-14.00 
13.08. 09.00-14.00 
14.08. 09.00-14.00 

 

24-28.08.2020

24.08. 09.00-14.00 
25.08. 09.00-14.00
26.08. 09.00-14.00 
27.08. 09.00-14.00
28.08. 09.00-14.00