Strona WWW

Osiedle Centrum

Wychowawcy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 
Kinga Jurczewska, Joanna Korytkowska

03.06 14.00-18.00- Zajęcia animacyjne

05.0615.00-19.00- Wyjście do Podwórkowej Pracowni Kreatywności

10.06  14.00-19.00- Zajęcia taneczne 

12.06 14.00-19.00- Wyjście na Festiwal Talentów.

17.06 14.30-18.30- Zabawy ruchowe.

18.06 14.00-18.00- Wspólna zabawa ze świetlicą szkolną.

24.06 10.00-16.00- Wyjazd na Imprezę Programową do Korycina 

25.06 09.00-14.00- Wyjście na Zajęcia Chemiczne

27.06 08.00-15.00- Wycieczka do Silvarium