Strona WWW

Osiedle Centrum

Wychowawcy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 
Kinga Jurczewska, Joanna Korytkowska

02.04. 14.30-18.30 wyjście do Podwórkowej Pracowni Kreatywności

08.04. 14.00-19.00 wyjście do "Escape Room"

10.04. 14.00-18.00 wyjście do Podwórkowej Pracowni Kreatywności

15.04. 14.00-17.00 zajęcia animacyjne

25.04. 15.00-19.00 impreza programowa "Dzień Ziemi