Strona WWW

Osiedle Centrum

Wychowawcy:

Lokal Programowy- Podwórkowa Pracownia Kreatywności ul. Grochowa 4/1 

Wioletta Pojawa, Kinga Karolina Jurczewska,  Joanna Sałaban

 07.09. 13.00-18.30

08.09. 13.00-18.30

09.09. 13.00-18.30

14.09. 13.00-18.30

16.09. 13.00-18.30

18.09. 13.00-18.30

21.09. 13.00-18.30

23.09. 13.00-18.30

25.09. 13.00-18.30

28.09. 13.00-18.30

30.09. 13.00-18.30