Strona WWW

Osiedle Centrum

Wychowawcy:

Lokal Programowy- Podwórkowa Pracownia Kreatywności ul. Grochowa 4/1

 
Wioletta Pojawa, Kinga Karolina Jurczewska, Krystiana Sławińska

02.10. 13.00-19.00  zajęcia Kreatywne

07.10. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne

09.10. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne

10.10. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne 

16.10. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne

17.10. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne

23.10. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne

24.10. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne

30.10. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne

31.10. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne