Strona WWW

Osiedle Centrum

Wychowawcy:

Lokal Programowy- Podwórkowa Pracownia Kreatywności ul. Grochowa 4/1


 
Wioletta Pojawa, Kinga Karolina Jurczewska

15.04. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne

20.04. 09.00-15.00 zajęcia kreatywne

21.04. 09.00-15.00 zajęcia kreatywne

22.04. 09.00-15.00 zajęcia kreatywne

23.04. 09.00-15.00 zajęcia kreatywne

27.04. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne 

29.04. 13.00-19.00 zajęcia kreatywne