Strona WWW

Osiedle Dojlidy - lokal ul. Dojnowska 80A

LOKAL DOJNOWSKA 80A:

  Sylwia Żebrowska, Sylwia Kurmiłko

15.04. 14.00-19.00 zajęcia artystyczne 

17.04. 14.00-19.00 wiosenne porządki w lokalu 

20.04. 14.30-19.30 wieczór filmowy

21.04.  14.00-19.00  zajęcia chemiczne

22.04. 14.00-19.00 wieczór gier planszowych

24.04. 14.00-19.00 gry i zabawy animacyjne

27.04. 14.30-19.30 zajęcia kulinarne

28.04.  14.00-19.00  zajęcia plastyczne

29.04. 14.00-19.00 zajęcia ogrodnicze

SP nr 31:

Piotrowska Izabela, Omilianowicz Aleksandra

16.04. 14.00-18.00 zajęcia sportowe

18.04. 12.00-16.00 zajęcia terenowo - plastyczne

20.04. 14.00-18.00 zajęcia terenowo - kreatywne

27.04. 14.00-18.00 zajęcia terenowo - techniczne

28.04. 14.00-18.00 zajęcia terenowo - techniczne