Strona WWW

Osiedle Dojlidy - lokal ul. Dojnowska 80A

Wychowawcy:

 Monika Sobolewska:

01.12.  09.00-14.00  warsztaty umiejętności społecznych

04.12.  14.00-19.00  "Mikołajkowy Escape Room"

08.12.  09.00-14.00  generalne porządki + zaj. artystyczne

11.12.  15.15-19.15  zaj. muzyczne + zaj. artystyczne

12.12.  15.00-20.00  wyjście w ramach nagrody

14.12.  15.00-20.00  "Wigilia Podwórkowa"

17.12.  15.15-19.15  zajęcia kulinarne - świąteczne tradycje

20.12.  15.15-19.15  zajęcia muzyczne

21.12.  14.00-19.00  spotkanie wigilijne


 
 Julita Wiszowata:

01.12.  09.00-14.00  warsztaty umiejętności społecznych

04.12.  14.00-19.00  "Mikołajkowy Escape Room"

05.12.  16.00-19.00  tworzenie prac na kiermasz

06.12.  15.00-20.00  zaj. z ludoterapii + zaj. arteterapeutyczne

08.12.  09.00-14.00  generalne porządki + zaj. artystyczne

10.12.  15.00-20.00  świąteczne zajęcia artystyczne

12.12.  15.00-20.00  wyjście nagroda

14.12.  14.30-19.30  "Wigilia Podwórkowa"

17.12.  15.00-20.00  zajęcia kulinarne + zajęcia artystyczne

20.12.  13.00-16.00  godziny organizacyjne

21.12.  14.00-19.00  spotkanie wigilijne


 

 Tomasz Radziwoniuk:

04.12.  14.00-19.00  "Mikołajkowy Escape Room"

06.12.  15.15-19.15  zaj. z ludoterapii + zajęcia arteterapeut.

11.12.  15.15-19.15  zaj. muzyczne + zaj. artystyczne

19.12.  15.15-19.15  zaj. artystyczne - świąteczna magia

21.12.  14.00-19.00  spotkanie wigilijne