Strona WWW

Osiedle Leśna Dolina - rejon Szkoły Podsatwowej nr 49

Wychowawcy:

Kinga Jurczewska, Krystiana Sławińska, Karolina Truskolaska

03.09. 13.30-16.30 zajęcia animacyjne
04.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
05.09. 12.00-17.00 wyjście do Muzeum Wojska
07.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
08.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
10.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
11.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
12.09. 09.00-16.00 wyjazd na festyn do Czeremchy
14.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
15.09. 13.30-18.30 gry i zabawy
16.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
18.09. 13.30-18.30 wieczór filmowy
21.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
22.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
24.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
25.09. 13.30-8.30 zajęcia taneczne oraz animacyjne
28.09. 13.30-18.30 zajęcia animacyjne
29.09. 13.30-18.30 wieczór filmowy