Strona WWW

Osiedle Leśna Dolina - rejon Szkoły Podsatwowej nr 49

Wychowawcy:

Kinga Jurczewska, Krystiana Sławińska

14.04. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne
17.04. 14.00-17.00 zajęcia animacyjne
24.04. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne
25.04. 14.00-17.00 zajęcia dramowe
28.04. 14.00-18.00 zajęcia profilaktyczne STOP przemocy
30.04. 14.00-18.00 zajęcia plastyczne