Strona WWW

Osiedle Leśna Dolina - rejon Szkoły Podsatwowej nr 49

Wychowawcy:

Gabriela Dyszkiewicz, Kinga Jurczewska, Krystiana Sławińska

08.01.   14.30-18.30  wyjście do Podwórkowej Pracowni Kreatywności 

08.01. 15.00-18.00 Zajęcia plastyczne

09.01.  14.00-18.00  gry i zabawy ruchowe

10.01.   14.00-18.00  zajęcia animacyjne 

13.01.  14.00-18.00  gry i zabawy ruchowe

14.01.   14.00-19.00  wyjście do "AKCENT Zoo" oraz na lodowisko 

16.01.   14.00-18.00  zajęcia animacyjne oraz plastyczne

17.01.   14.00-18.00  wyjście na TUS do lokalu przy ul. Barszczańskiej

 

AKCJA FERIE:

27.01. 09.00-14.00
28.01. 09.00-14.00
29.01. 09.00-14.00
30.01. 09.00-14.00
31.01. 09.00-14.00