Strona WWW

Osiedle Leśna Dolina - rejon Szkoły Podsatwowej nr 49

Wychowawcy:


 Gabriela Dyszkiewicz, Kinga Jurczewska

05.02. 15.00-18.00 zajęcia plastyczne

08.02. 14.00-17.00 zajęcia animacyjne

12.02. 14.30-17.30 zajęcia plastyczne

15.02. 14.00-17.00 gry i zabawy

19.02. 15.00-19.00 wieczór filmowy

21.02. 14.00-18.00 wyjście do Podwórkowej Pracowni Kreatywności

22.02. 15.00-19.00 wyjście na lodowisko

26.02. 15.00-17.00 zajęcia sensoryczne