Strona WWW

Osiedle Leśna Dolina - rejon Szkoły Podsatwowej nr 49

Wychowawcy:

Gabriela Dyszkiewicz, Kinga Jurczewska, Krystiana Sławińska

02.10.   15.00-19.00  zajęcia teatralne na osiedlu Starosielce

08.10.   15.00-18.00  zajęcia animacyjne 

11.10.   15.00-18.00  zajęcia animacyjne  

25.10.   14.30-18.00  wyjście do Galerii Arsenał 

29.10.   15.00-18.00  zajęcia animacyjne