Strona WWW

Osiedle Leśna Dolina - rejon Szkoły Podsatwowej nr 49

Wychowawcy:

Gabriela Dyszkiewicz, Kinga Jurczewska


01.04. 14.00-17.00 zajęcia animacyjne 

03.04.   14.00-18.00  wyjście do Podwórkowej Pracowni Kreatywności 

05.04. 14.00-17.00 zajęcia animacyjne 

09.04. 16.30-20.30 wyjście na mecz Jagielloni Białystok 

12.04. 14.00-18.00 zajęcia animacyjne 

16.04. 14.00-17.00 wiosenny spacer 

26.04. 14.00-18.00 zajęcia animacyjne