Strona WWW

Osiedle Leśna Dolina - rejon Szkoły Podsatwowej nr 49

Wychowawcy:

Gabriela Dyszkiewicz, Kinga Jurczewska


01.08. 09.00-14.00 wyjście na Os. Jaroszówka

02.08. 09.00-14.00 Karaoke w lokalu programowym na Os. Starosielce 

12.08. 09.00-14.00 podchody w Lesie Zwierzynieckim

AKCJA LATO:

05.08. 09.00-14.00 integracja na Os. Jaroszówka

06.08. 09.00-14.00 wyjście na Plażę Miejską Dojlidy

07.08. 09.00-14.00 wyjście do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

08.08. 09.00-14.00 wyjście do Kina Helios na film pt.: "Król Lew"

09.08. 09.00-14.00 impreza na boisku przy ul. Sienkiewicza