Strona WWW

Osiedle Leśna Dolina - rejon Szkoły Podsatwowej nr 49

Wychowawcy:

Kinga Jurczewska, Krystiana Sławińska

01.07. 09.00-14.00 zajęcia animacyjne
02.07. 09.00-14.00 zajęcia animacyjne
03.07. 09.00-14.00 zajęcia animacyjne
16.07. 09.00-13.00 zajęcia animacyjne
17.07. 09.00-14.00 zajęcia animacyjne
30.07. 09.00-13.00 zajęcia animacyjne
31.07. 09.00-13.00 zajęcia animacyjne

AKCJA LATO

06-10.07.2020

06.07. 09.00-14.00 wyjazd do Śliwno-Waniewo
07.07. 09.00-14.00 wyjazd do Borek na warsztaty leśne
08.07. 09.00-14.00 wyjazd na Plaże Miejską Dojlidy
09.07. 09.00-14.00 wyjazd na atrakcje do Pogotowia Opiekuńczego
10.07. 09.00-14.00 plener malarski na Stawach Marczukowskich

20-24.07.2020

20.07. 09.00-14.00 integracja na osiedlu
21.07. 09.00-14.00 olimpiada sportowa
22.07. 09.00-14.00 gra terenowa w Lesie Bacieczkowskim
23.07. 09.00-14.00 wyjazd na atrakcje od Pogotowia Opiekuńczego
24.07. 09.00-14.00 wyjazd do Parku Kulturowego Milewszczyzna