Strona WWW

Osiedle Nowe Miasto - rejon Szkoły Podstawowej nr 50

Wychowawca

Katarzyna Dołęgowska, Wioletta Pojawa
 

SP nr 50:

 AKCJA LATO:

20.07. 09.00-14.00 dzień integracji i zabawy
21.07. 09.00-14.00 wyjście do Parku Planty
22.07. 09.00-14.00 wyjście na Plażę Miejską Dojlidy
23.07. 09. 00-14.00 wyjście na atrakcje przy Pogotowiu Opiekuńczym
24.07. 09.00-14.00 wyjazd do Parku Kulturowego Korycin Milewszczyzna