Strona WWW

Osiedle Nowe Miasto - rejon Szkoły Podstawowej nr 50

Wychowawca

Katarzyna Dołęgowska, Wioletta Pojawa
 

08.09. 14.00-17.30 zajęcia integracyjne
10.09. 14.00-17.30 gry i zabawy ruchowe
14.09. 14.00-17.30 gry i zabawy ruchowe
15.09. 14.00-17.00 zajęcia sportowe
22.09. 14.00-17.30 zajęcia plastyczne
23.09. 14.00-17.00 zajęcia rekreacyjne