Strona WWW

Osiedle Nowe Miasto - rejon Szkoły Podstawowej nr 50

Wychowawca

Katarzyna Dołęgowska

07.02. 14.00-17.00 gry i zabawy ruchowe

11.02. 14.00-17.30 zajęcia sportowe

12.02. 14.00-17.30 zajęcia plastyczne

13.02. 14.00-18.00 wyjście do Podwórkowej Pracowni Kreatywności

14.02 14.00-17.00 gry i zabawy ruchowe

18.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne