Strona WWW

Osiedle Nowe Miasto - rejon Szkoły Podstawowej nr 50

Wychowawca

 Katarzyna Dołęgowska: 

03.12.  14.00-17.30  gry i zabawy ruchowe

05.12.  09.30-12.00  Dzień Wolontariusza w SP nr 50

06.12.  15.00-19.00  Mikołajki, wyjście na lodowisko

10.12.  14.00-17.00  zajęcia rekreacyjne

17.12.  14.00-17.30  zajęcia plastyczne

20.12.  14.00-17.30  zajęcia plastyczne, spotkanie świąteczne