Strona WWW

Osiedle Piaski - Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7

wychowawca:  

Krystiana Sławińska, Ewelina Gniedziejko

02.01. 14.00-17.00 spacer z historią - zabytki Białegostoku 

03.01. 14.00-17.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu

07.01. 14.00-17.00 gry i zabawy ruchowe

10.01. 13.30-17.00 zabawy ruchowe

11.01. 09.00-14.00 wyjście na lodowisko

13.01. 14.00-17.00 zajęcia animacyjne 

14.01. 13.30-17.00 zajęcia edukacyjne - tradycje świąteczne w mojej rodzinie 

15.01. 13.30-18.30 wyjście do Podwórkowej Pracowni Kreatywności

15.01. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne

 

AKCJA FERIE:

 

27.01. 09.00-14.00 
28.01. 09.00-14.00 
29.01. 09.00-14.00 
30.01. 09.00-14.00 
31.01. 09.00-14.00