Strona WWW

Osiedle Piaski - Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7

wychowawca:  

 Aneta Puchalska, Anna Sajewicz:

01.08. 09.00-14.00 wyjście na plac zabaw Os. Leśna Dolina, rozmowa o Powstaniu Warszawskim

02.08. 09.00-14.00 Wielokulturowy Białystok - spacer po mieście

12.08. 09.00-14.00 Podchody

13.08. 09.00-14.00 wyjście na kompleks sportowy na Węglówce

14.08. 09.00-14.00 wyjście na kompleks sportowy przy ul. Aleksandra Fredry

AKCJA LATO:

05.08. 09.00-14.00 wyjście do Parku Planty, zabawy integracyjne

06.08. 09.00-14.00 wyjście na Plażę Miejską w Dojlidach

07.08. 09.00-14.00 olimpijka sportowa na Węglowej

08.08. 09.00-14.00 wyjście do Muzeum Wojska i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

09.08. 09.00-14.00 wyjście na piknik przy ul. Sienkiewicza