Strona WWW

Osiedle Przyjaźń - rejon Szkoły Podstawowej nr 15

wychowawcy:

Ewelina Gauk, Julita Stryjewska

04.02. 14.00-17.00 zajęcia integracyjne

07.02. 14.00-17.00 gry i zabawy rekreacyjne

11.02. 14.00-17.00 przyjaźń - zajęcia plastyczne

13.02. 14.00-18.00 wieczór filmowy, gry i zabawy ruchowe

18.02. 14.00-16.30 zajęcia sportowe

27.02. 14.30-19.00 wyjście do Escape Room na Os. Dojlidy