Strona WWW

Osiedle Skorupy - rejon Szkoły Podastwowej nr 28 ul. Warmińska 55

wychowawcy:

 Paulina Jabłońska

08.06. 10.00–15.00 Festyn Rodzinny

10.06. 15.30–19.30 Eksperymenty - wyjście

11.06. 15.00–18.00 zajęcia plastyczne

12.06. 15.00–20.00 wyjście na Podwórkowy Festiwal Talentów

24.06. 13.00–16.00 zajęcia rekreacyjne