Strona WWW

Osiedle Skorupy - rejon Szkoły Podastwowej nr 28 ul. Warmińska 55

wychowawcy:

 Gabriela Dyszkiewicz

04.02. 14.00-17.00 zajęcia sportowe

06.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne

09.02. 10.00-13.30 wyjście na sanki

11.02. 15.00-19.00 wyjście na lodowisko

13.02. 14.30-18.00 wieczór filmowy

14.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne z decoupage

18.02. 14.00-18.00 wyjście do kina

20.02. 14.00-17.00 zajęcia animacyjne

25.02. 14.00-17.00 zajęcia sportowe

Kacper Grabarczyk

04.02. 10.00-14.00 wyjście do Ośrodka Kibice Razem

05.02. 14.45-17.15 zajęcia sportowe

07.02. 16.15-18.45 zajęcia sportowe

12.02. 14.45-17.15 zajęcia sportowe

14.02. 16.15-18.45 zajęcia sportowe

19.02. 14.45-17.15 zajęcia sportowe

21.02. 16.15-18.45 zajęcia sportowe

26.02. 14.45-17.15 zajęcia sportow

28.02. 16.15-18.45 zajęcia sportowe


Izabela Piotrowska

01.02. 10.45-14.15 impreza programowa "Bal Karnawałowy"

04.02. 14.00-17.00 zajęcia sportowe

08.02. 14.00-17.00 zajęcia rekreacyjne

09.02. 10.00-13.30 wyjście na sanki

11.02. 15.00-19.00 wyjście na lodowisko

15.02. 14.00-17.00 eksperymenty

18.02. 14.00-18.00 wyjście do kina

22.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne

25.02. 14.00-17.00 zajęcia sportowe