Strona WWW

Osiedle Skorupy - rejon Szkoły Podastwowej nr 28 ul. Warmińska 55

wychowawcy:

Krystiana Sławińska

15.04. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne
16.04. 14.00-17.00 zajęcia dramowe
27.04. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne
29.04. 14.00-17.00 zajęcia animacyjne