Strona WWW

Osiedle Słoneczny Stok - rejon Szkoły Podstawowej nr 43

wychowawca:

 
 Irmina Poznańska

09.04. 16.30-19.00 zajęcia kulinarne

10.04. 16.30-19.00 wieczór filmowy

11.04. 16.30-19.00 zajęcia rekreacyjne

13.04. 10.00-15.00 wyjście na piknik

24.04. 16.30-19.00 spacer po okolicy

27.04. 10.00-15.00 wyjście do Parku Zwierzynieckiego