Strona WWW

Osiedle Starosielce - lokal przy ul. Barszczańskiej

wychowawcy:

 Agnieszka Chodnicka

02.02. 10.00-15.00 zajęcia na śniegu

07.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczne, taneczne

08.02. 14.00-19.00 zajęcia ogólnorozwojowe

09.02. 10.00-15.00 zajęcia ruchowe

12.02. 14.00-17.00 zajęcia sensoryczne

13.02. 14.00-19.00 zajęcia "walentynkowe"

15.02. 14.00-19.00 zajęcia ogólnorozwojowe

16.02. 10.00-15.00 zajęcia sensoryczne

18.02. 14.00-19.00 zajęcia taneczne

19.02. 15.30-19.30 zajęcia sensoryczne

20.02. 14.00-19.00 zajęcia chemiczne

 

 Karolina Koczewska

01.02. 10.00-15.00 impreza programowa „Bal Karnawałowy”

05.02. 14.00-19.00 gry i zabawy na osiedlu

06.02. 14.00-19.00 zajęcia o emocjach

14.02. 14.00-19.00 zajęcia o emocjach

18.02. 14.00-19.00 gry i zabawy na osiedlu

21.02. 14.00-19.00 zajęcia o emocjach

27.02. 14.00-19.00 gry i zabawy na osiedlu

28.02. 14.00-19.00 zajęcia o emocjach


 
 Sylwia Konopka

01.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczne

07.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczne

09.02. 10.00-15.00 zajęcia plastyczne

11.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczne

12.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczne

19.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczne

23.02. 10.00-15.00 zajęcia plastyczne

25.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczne

26.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczne

28.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczne

 

 Kacper Oniśko

01.02. 10.00-15.00 zajęcia sportowe

02.02. 10.00-15.00 zajęcia sportowe

08.02. 14.00-19.00 zajęcia sportowe

15.02. 14.00-19.00 zajęcia sportowe

19.02. 14.00-19.00 zajęcia sportowe

20.02. 14.00-19.00 zajęcia sportowe

21.02. 14.00-19.00 zajęcia sportowe

22.02. 14.00-19.00 zajęcia sportowe

23.02. 10.00-15.00 zajęcia sportowe

24.02. 09.00-14.00 zajęcia sportowe

 Patrycja Pilis

06.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczno - ruchowe

13.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczno - ruchowe

22.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczno - ruchowe

27.02. 14.00-19.00 zajęcia plastyczno - ruchowe

 Tomasz Radziwoniuk

01.02. 14.00-19.00 zajęcia artystyczne

05.02. 14.00-19.00 zajęcia muzyczne

16.02. 10.00-15.00 zajęcia sportowe

26.02. 14.00-19.00 zajęcia arteterapeutyczne

 

 Julita Stryjewska

06.02. 14.00-19.00 zajęcia o emocjach, gry i zabawy

14.02. 14.00-19.00 zajęcia o emocjach, zajęcia plastyczne

21.02. 14.00-19.00 zajęcia o emocjach, gry i zabawy

28.02. 14.00-19.00 zajęcia o emocjach, zajęcia plastyczne

Projekt Kulinarny : Patrycja Pilis, Karolina Koczewska

04.02. 14.00-19.00 Os. Starosielce

11.02. 14.00-19.00 Os. Starosielce

20.02. 14.00-19.00 Os. Starosielce

25.02. 14.00-19.00 Os. Starosielce