Strona WWW

Osiedle Starosielce - lokal przy ul. Barszczańskiej

wychowawcy:

 Agnieszka Chodnicka

05.08. 15.00-18.00 zajęcia plastyczne
06.08. 15.00-17.00 zajęcia sensoryczne
07.08. 14.00-18.00 zajęcia chemiczne
08.08. 16.00-18.00 zajęcia ogólnorozwojowe
09.08. 14.00-18.00 wyjście na cmentarz wojskowy
16.08. 10.00-15.00 karaoke
17.08. 10.00-15.00 zajęcia ogólnorozwojowe

 

 Karolina Koczewska

01.08. 09.30-14.30 gry i zabawy na osiedlu
01.08. 14.30-19.30 koordynowanie działań
02.08. 10.00-15.00 karaoke
19.08. 10.00-15.00 gry i zabawy na osiedlu
20.08. 10.00-15.00 wyjście na Plażę Miejską Dojlidy
21.08. 10.00-15.00 wyjście do Centrum Zabaw na Os. Leśna Dolina
22.08. 10.00-15.00 gry i zabawy na osiedlu
23.08. 10.00-15.00 karaoke
26.08. 10.00-15.00 wyjazd do "AKCENT ZOO" i na cmentarz wojskowy
27.08. 10.00-15.00 zajęcia kulinarne
28.08. 09.00-14.00 wyjazd na plac zabaw na Węglówkę

 
 Sylwia Konopka

02.08. 10.00-15.00 karaoke
05.08. 10.00-15.00 warsztaty wokalno-aktorskie: "Akcja Rockalizacja"
06.08. 10.00-15.00 warsztaty wokalno-aktorskie: "Akcja Rockalizacja"
07.08. 10.00-15.00 warsztaty wokalno-aktorskie: "Akcja Rockalizacja"
08.08. 10.00-15.00 warsztaty wokalno-aktorskie: "Akcja Rockalizacja"
09.08. 10.00-15.00 warsztaty wokalno-aktorskie: "Akcja Rockalizacja"
12.08. 14.00-19.00 wyjście do Parku Planty na fontanny i piknik.
13.08. 14.00-19.00 wyjazd do lasu Pietrasze - gra terenowa
14.08. 14.00-19.00 ognisko przy Stawach Marczukowskich
29.08. 10.00-15.00 wyjście na imprezę "Piana Party"

 Kacper Oniśko

01.08. 10.00-15.00 zajęcia sportowe
02.08. 10.00-15.00 zajęcia sportowe
03.08. 09.00-14.00 zajęcia sportowe
05.08. 15.00-20.00 zajęcia sportowe
06.08. 15.00-20.00 zajęcia sportowe
07.08. 10.00-15.00 zajęcia sportowe
08.08. 10.00-15.00 zajęcia sportowe
09.08. 10.00-15.00 zajęcia sportowe
10.08. 09.00-14.00 zajęcia sportowe


 Tomasz Radziwoniuk

 

05.08. 15.00-20.00 zajęcia sportowe
06.08. 15.00-20.00 gry i zabawy rekreacyjne
07.08. 15.00-20.00 zajęcia plastyczne
19.08. 15.00-20.00 zajęcia filmowe
20.08. 15.00-20.00 gry i zabawy rekreacyjne
21.08. 15.00-20.00 zajęcia plastyczne
24.08. 09.00-14.00 zajęcia sportowe
26.08. 15.00-20.00 zajęcia sportowe
27.08. 15.00-20.00 wyjście tematyczne
28.08. 15.00-20.00 zajęcia sportowe

Sebastian Rafał Rafałowski

05.08. 15.00-20.00 Plaża Miejska Dojlidy
20.08. 15.00-20.00 gry i zabawy na osiedlu
28.08. 10.00-15.00 gry i zabawy na osiedlu
30.08. 10.00-15.00 impreza programowa "Zakończenie Wakacji"

Julita Stryjewska


08.08. 15.00-18.00 zajęcia plastyczne
09.08. 15.00-18.00 gry i zabawy
12.08. 14.00-19.00 wyjście na fontanny i piknik - Park Planty
13.08. 14.00-19.00 wyjazd do lasu Pietrasze, gra terenowa
14.08. 14.00-19.00 ognisko - Stawy Marczukowskie
19.08. 15.00-18.00 gry i zabawy
20.08. 15.00-18.00 zajęcia plastyczne
21.08. 15.00-18.00 gry i zabawy
26.08. 10.00-15.00 wyjście do "AKCENT ZOO" i do parku
27.08. 10.00-15.00 zajęcia kulinarne
28.08. 10.00-15.00 wyjazd na Węglówkę
29.08. 10.00-15.00 wyjście na "Piana Party"

 Wolontariusz: Jarosiewicz Anna 

AKCJA LATO:

Koczewska Karolina, Stryjewska Julita .Jarosiewicz Anna 

05.08. 10.00-15.00 wyjazd na Plażę Miejską Dojlidy
06.08. 10.00-15.00 wyjście do "Jumper" Park Trampolin
07.08. 10.00-15.00 ognisko w Lesie Pietrasze
08.08. 10.00-15.00 karaoke i dyskoteka w lokalu
09.08. 10.00-15.00 wyjście na imprezę programową na Os. Sienkiewicza

Chodnicka Agnieszka, Konopka Sylwia

19.08. 10.00-15.00 wyjście na plac zabaw na Os. Jaroszówka

20.08. 10.00-15.00 wyjście na Plażę Miejską Dojlidy

21.08. 10.00-15.00 wyjście na strzelnicę UKS KALIBER

22.08. 10.00-15.00 ognisko Stawy Marczukowskie

23.08. 10.00-15.00 karaoke - lokal