Strona WWW

Osiedle Zielone Wzgórza

ZSP nr 5
Kinga Jurczewska, Aleksandra Baranowska


09.01. 14.00-18.00 zajęcia plastyczne
10.01. 13.30-17.30 gry i zabawy ruchowe
13.01. 15.30-17.30 zajęcia zespołowe
15.01. 14.00-19.00 wyjście na zajęcia teatralne Os. Starosielce
16.01. 14.00-19.00 wyjście na lodowisko

SP nr 44 :

Gauk Ewelina, Grabarczyk Kacper

 

02.01. 18.30-20.00 zajęcia sportowe 

03.01. 18.15-20.45 zajęcia sportowe 

08.01. 17.45-19.45 zajęcia sportowe 

09.01.   14.00-18.00  zajęcia plastyczne 

10.01. 18.15-20.45 zajęcia sportowe 

13.01.   14.00-18.00  wieczór filmowy, gry i zabawy

15.01. 17.45-19.45 zajęcia sportowe / 15.00-19.00 wyjście na lodowisko  

16.01. 14.00-17.30 zajęcia animacyjne, sportowe 

17.01. 18.15-20.45 zajęcia sportowe 

20.01. 12.00-14.00 zajęcia sportowe 

21.01. 12.00-17.00 wyjście do Ośrodka „Kibice Razem”

22.01. 12.00-14.00 zajęcia sportowe 

24.01. 12.00-14.00 zajęcia sportowe 

27.01. 12.00-14.00 zajęcia sportowe 

29.01. 12.00-14.00 zajęcia sportowe 

30.01. 16.00-18.00 zajęcia sportowe  

31.01. 12.00-14.00 zajęcia sportowe

 

AKCJA FERIE:

SP NR 44:

27.01. 09.00-14.00 wyjście do Muzeum Wojska
28.01. 09.00-14.00 wyjście na Stadion Miejski
29.01. 09.00-14.00 wyjście na lodowisko
30.01. 10.00-15.00 Impreza programowa
31.01. 10.00-15.00 wyjście do "Escape Room" 

ZSP nr 5:

 

20.01. 09.00-14.00  
21.01. 09.00-14.00 
22.01. 09.00-14.00 
23.01. 09.00-14.00 
24.01. 09.00-14.00