Strona WWW

Osiedle Zielone Wzgórza

ZSP nr 5
 Kacper Oniśko, Aleksandra Baranowska

16.09. 13.30-17.00 zajęcia plastyczne

18.09. 13.30-17.00 gry i zabawy ruchowe

21.09. 13.00-17.00 zajęcia sportowe

22.09.  14.00-17.00  zajęcia sportowe

23.09.  13.00-17.00  zajęcia zespołowe 

24.09. 14.00-17.00 zajęcia sportowe

25.09. 13.00-16.00 zajęcia sportowe

26.09. 09.00-12.00 zajęcia sportowe

28.09. 13.30-17.00 zajęcia plastyczne

30.09. 13.30-17.00 zajęcia plastyczne


SP nr 44 :

Ewelina Gauk, Patrycja Korzińska:

09.09. 14.00-17.00 gry i zabawy animacyjne
14.09. 14.00-17.30 zajęcia sportowe
16.09. 14.00-18.00 zajęcia plastyczne
22.09. 14.00-17.00 gry i zabawy animacyjne
25.09. 14.00-17.30 wieczór filmowy
28.09. 14.00-17.00 wycieczka po Białymstoku