Strona WWW

Podwórko tenisowe

wychowawca:

 

 Mateusz Borkowski

06.05. 16.00-19.30 boisko/hala SP nr 2

07.05. 17.30-20.30 boisko/hala SP nr 21

08.05. 17.00-20.30 boisko/hala SP nr 7

09.05. 17.00-20.30 boisko/hala SP nr 37

10.05. 16.45-19.45 boisko/hala SP nr 7

13.05. 16.00-19.30 boisko/hala SP nr 2

14.05. 17.30-20.30 boisko/hala SP nr 21

15.05. 17.00-20.30 boisko/hala SP nr 7

16.05. 17.00-20.30 boisko/hala SP nr 37

17.05. 16.45-19.45 boisko/hala SP nr 7

20.05. 16.00-19.30 boisko/hala SP nr 2

21.05. 17.30-20.30 boisko/hala SP nr 21

22.05. 17.00-20.30 boisko/hala SP nr 7

23.05. 17.00-20.30 boisko/hala SP nr 37

24.05. 16.45-19.45 boisko/hala SP nr 7

25.05. 12.00-16.00 turniej tenisowy

27.05. 16.00-19.30 boisko/hala SP nr 2

28.05. 17.30-20.30 boisko/hala SP nr 21

29.05. 17.00-20.30 boisko/hala SP nr 7

30.05. 17.00-20.30 boisko/hala SP nr 37

31.05. 16.45-20.45 boisko/hala SP nr 7