Strona WWW

Podwórko tenisowe

wychowawca:

 

 Mateusz Borkowski

03.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 2

04.12.   17.30-20.30  boisko/hala SP nr 21

05.12.   18.00-20.30  boisko/hala SP nr 7

06.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 37

07.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 7

08.12.   12.00-17.00  boisko/hala SP nr 7

10.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 2

11.12.   17.30-20.30  boisko/hala SP nr 21

12.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 7

13.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 37

14.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 7

15.12.   12.00-17.00  boisko/hala SP nr 37

17.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 2

18.12.   17.30-20.30  boisko/hala SP nr 21

19.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 7

20.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 37

21.12.   17.00-20.30  boisko/hala SP nr 7