Strona WWW

Podwórko Profilaktyki

Karolina Koczewska, Kacper Oniśko, Julita Stryjewska

03.06. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

05.06. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

10.06. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

14.06.   14.00-19.00  zajęcia warsztatowe

19.06. 13.00-17.00 wyjście do schroniska dla zwierząt

21.06. 12.00-17.00 warsztaty kulinarne i projekcja filmu

24.06. 14.00-19.00 zajęcia warsztatowe

26.06. 09.00-14.00 zajęcia warsztatowe