Strona WWW

Podwórko Profilaktyki

Karolina Koczewska

01.04. 12.00-14.00 godziny organizacyjne

01.04. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

03.04. 12.00-14.00 godziny organizacyjne

03.04. 15.30-17.30 Trening Pewności Siebie

08.04. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

10.04. 15.30-17.30 Trening Pewności Siebie

15.04. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

17.04. 15.30-17.30 Trening Pewności Siebie

24.04. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

29.04. 15.30-17.30 Trening Pewności Siebie

Kacper Oniśko

06.04. 10.00-15.00 szkolenie programowe w Trześciance

19.04. 14.00-18.00 wyjście nastrzelnicę UKS KALIBER

26.04. 16.00-21.00 wyjście do kina

Julita Stryjewska

01.04. 12.00-14.00 godziny organizacyjne

01.04. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

02.04. 10.00-11.00 przygotowanie do szkolenia

03.04. 12.00-14.00 godziny organizacyjne

03.04. 15.30-17.30 Trening Pewności Siebie

06-07.04. szkolenie w Trześciance 4h

08.04. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

10.04. 15.30-17.30 Trening Pewności Siebie

15.04. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

17.04. 15.30-17.30 Trening Pewności Siebie

19.04. 14.00-18.00 wyjście na strzelnicę UKS KALIBER

24.04. 15.30-17.30 Trening Pewności Siebie

26.04. 16.00-21.00 wyjście do kina

29.04. 15.30-17.30 Trening Umiejętności Społecznych

 Wolontariusz: Sylwia Nerkowska