Strona WWW

Podwórko Sztuki

wychowawca:


 Wioletta Pojawa, Paulina Jabłońska- wolontariusz

05.02. 14.00-17.00 zajęci plastyczne (Osiedle Bagnówka)

08.02. 14.00-17.00 zajęcia artystyczne (Osiedle Nowe Miasto)

11.02. 14.00-17.00 zajęcia artystyczne (Osiedle Nowe Miasto)

12.02. 14.00-17.00 zajęcia artystyczne (Osiedle Bagnówka)

15.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne (Osiedle Nowe Miasto)

18.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne(Osiedle Bagnówka)

19.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne (Osiedle Bagnówka)

22.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne (Osiedle Nowe Miasto)

25.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne (Osiedle Nowe Miasto)

26.02. 14.00-17.00 zajęcia plastyczne (Osiedle Bagnówka)