Strona WWW

Pomoc

Miejski Program „Wychowawca Podwórkowy” pragnie wspierać rodziców i opiekunów w działaniach opiekuńczo-wychowawczych. Proponujemy rodzicom/opiekunom podniesienie poziomu wiedzy na temat zachowań ryzykownych, zrozumienia mechanizmów działania nastolatków w trudnym okresie dorastania. 
W skład naszej kadry wchodzą: socjoterapeuci, psychologowie, trenerzy, którzy postarają się pomóc rodzicom i opiekunom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, problemów z dziećmi, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych i prawnych poprzez działania korekcyjne i naprawcze.
 
Proponujemy konsultacje i poradnictwo:
 • pedagogiczne
 • psychologiczne
 • terapeutyczne
Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej szczegółowej oferty działań.
 

OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH „RODZICEM BYĆ”

Adresaci: Rodzice, opiekunowie, dziadkowie oraz wszyscy, którzy chcą nauczyć się budować lepsze relacje z dziećmi.

Czas trwania: 18 godzin (Warsztaty organizowane są w cyklach np.: 6 spotkań po 3 godziny w wybrane dni tygodnia.)

Jeśli nie wiesz, jak dotrzeć do swojego dziecka, jak rozmawiać, żeby chciało słuchać, jak chronić je przed nieodpowiednim towarzystwem, jak motywować do nauki, przeżywasz trudności w małżeństwie i nie wiesz jak rozmawiać o tym z dzieckiem - to jest to warsztat właśnie dla Ciebie.

Warsztat został przygotowany z myślą o wszystkich osobach, które borykają się z trudnościami wychowawczymi i opiekuńczymi, potrzebują porady oraz wsparcia. Jeśli nie wiesz, jak dotrzeć do swojego dziecka, jak rozmawiać, żeby chciało słuchać, jak chronić je przed nieodpowiednim towarzystwem, jak motywować do nauki, przeżywasz trudności w małżeństwie i nie wiesz jak rozmawiać o tym z dzieckiem – zapraszamy na nasze warsztaty.

 Co zyskują rodzice, opiekunowie uczestniczący w warsztatach: 

 • Wiedzę z zakresu faz rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Omówienie ról społecznych, umiejętności rodzicielskich, opiekuńczo-wychowawczych popartych przykładami
 • Nowe umiejętności w zakresie zaradności, kompetencji rodzicielskich, funkcjonowania rodzin pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, stawiania granic
 • Wsparcie w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „dobrym rodzicem”
 • Refleksję nad własną postawą rodzicielską
 • Kształtowanie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie
 • Poprawę umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywania dzieci

Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, odnoszą się do konkretnych sytuacji z życia, uczą nowego spojrzenia i budowania nowego sposobu reagowania na sytuacje trudne z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystują elementy treningu umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego. Przewidujemy możliwość konsultacji indywidualnych.

Prowadzące:
Marzanna Grabarczyk - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji w środowisku otwartym, mediator rodzinny, socjoterapeuta, kierownik wypoczynku letniego Koordynator Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy"

  

KONSULTACJE I PORADNICTWO PSYCHOPEDAGOGICZNE

Adresaci:  Osoby dorosłe - rodzice podopiecznych Programu „Wychowawca Podwórkowy”, wychowawcy - którzy doświadczają problemów w różnych sferach swojego życia, borykają się z kryzysami, chciałyby odczuwać satysfakcję i lepiej sobie radzić w życiu, być bardziej uważne na siebie, skuteczniej komunikować się z innymi, nawiązywać satysfakcjonujące relacje interpersonalne z dziećmi, członkami rodziny, innymi ludźmi.

Czas trwania: Sesja trwa 50 minut.

Opis:

Konsultacje i poradnictwo psycho-pedagogiczne można porównać do konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu.

Konsultacje to wstępne spotkania z psychoterapeutą, który pomaga zdefiniować podstawowe trudności osoby zgłaszającej się. Służą także określeniu jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy dla określonego rodzaju trudności i danej osoby. Podczas spotkań dokonana zostanie wstępna diagnoza dotycząca przyczyn trudności i sposobów i możliwości dalszego postępowania. 

Poradnictwo psychologiczne obejmuje kilka lub kilkanaście spotkań, w trakcie których specjalista pomaga omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać aktualnie trudną sytuację. Poradnictwo psychologiczne ułatwia zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej oraz zrozumieniu innych osób. Pozwala na uzyskanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, pomaga ustalić cele i kroki działania, pozwala uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla pacjenta, umożliwia przejście przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych czy innych.

Z konsultacji i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego warto skorzystać, gdy:

 • doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi itp.
 • przeżywa się konflikty i kryzysy w relacjach interpersonalnych przeżywa się kryzysy w sytuacjach trudnych (związanych z m.in. rozstaniem, rozwodem, ślubem) doświadcza się trudności w pracy odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (np. nudności, bóle głowy, brzucha, drętwienie dłoni itp.) doświadcza się kłopotów z jedzeniem, cierpi się z powodu anoreksji, bulimii i otyłości kiedy doświadcza się przemocy fizycznej, seksualnej, instytucjonalnej
 • jest się zainteresowanym samopoznaniem, kształtowaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia doświadcza się kłopotów z wychowywaniem dzieci.

 

OFERTA SKIEROWANA DO MŁODZIEŻY

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Adresaci: dzieci i młodzież, rodzice z trudnościami wychowawczymi

Czas trwania: do uzgodnienia po wstępnej konsultacji

OPIS:

Gdy zauważysz u swojego dziecka zachowania, które Cię zaniepokoją  skonsultuj te kwestie ze specjalistą. Gwarantując zachowanie dyskrecji przy pełnym zaufaniu i akceptacji, wspólnie poszukamy rozwiązań, które pomogą uporać się z trudnościami zarówno dziecka jak i Twoich.

Najczęstsze przyczyny wymagające pomocy specjalisty:

 • niedostosowanie społeczne (brak umiejętności korzystania z Internetu, wagary, zachowania autoagresywne, samookaleczania, stosowanie używek)
 • zaburzenia lękowe - unikanie sytuacji potencjalnie trudnych, zamartwianie się
 • trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, osobami dorosłymi
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • zaburzenia zachowania i emocji – lęk, nieśmiałość, brak kontroli złości,
 • trudności z adaptacją do nowych warunków.

 

Konsultacja i terapia indywidualna to indywidualne spotkania nastolatka z terapeutą. Odbywają się najczęściej raz w tygodniu. Konsultacje utrwalające  mogą odbywać się rzadziej, np. raz w miesiącu. Konsultacje i terapia obejmuje także rozmowy z rodzicami i dotyczy pracy nad zmianą funkcjonowania nastolatka w środowisku domowym.

Prowadząca: 
Marzanna Grabarczyk - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji w środowisku otwartym, mediator rodzinny, socjoterapeuta, kierownik wypoczynku letniego Koordynator Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy"

Konsultacje rodziców i opiekunów – spotkania indywidualne

Rodzice/opiekunowie podopiecznych Programu „Wychowawca Podwórkowy” z problemami w różnych sferach oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych i rodzicielskich, borykający się z kryzysami, którzy potrzebują konsultacji i wsparcia, być bardziej uważnymi na wydarzenia w rodzinie, szkole, skuteczniej komunikować się z innymi, nawiązywać satysfakcjonujące relacje interpersonalne z dziećmi, członkami rodziny, innymi ludźmi.

Prowadząca: 
Marzanna Grabarczyk - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji w środowisku otwartym, mediator rodzinny, socjoterapeuta, kierownik wypoczynku letniego Koordynator Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy" 
 
 
W celu zapisania się na warsztat lub umówienia spotkania z psychoterapeutą prosimy o kontakt telefoniczny
85-741-68-46 wew. 46
ul. Orla 6A (wejście do Pogotowia Opiekuńczego)